Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Lp. Termin Wydarzenia i święta
1.      01.09.2021 r. Inauguracja roku szkolnego
2.      14.10.2021 r. Dzień Edukacji Narodowej
3.      01.11.2021 r. Wszystkich Świętych
4.      11.11.2021 r. Narodowe Święto Niepodległości
5.      12.11.2021 r. Dzień dyrektorski*
6.      23.12.2021-02.01.2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
7.      06.01.2022 r. Święto Trzech Króli
8.      31.01-13.02.2022 r. Ferie zimowe
9.      14–19.04.2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
10.            01.05.2020 r. Święto Pracy
11.            02.05.2022 r. Dzień dyrektorski*
12.            03.05.2022 r. Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja
13.            24.05.2022 r. Egzamin ósmoklasisty–język polski**
14.            25.05.2022 r. Egzamin ósmoklasisty–matematyka**
15.            26.05.2022 r. Egzamin ósmoklasisty–język obcy nowożytny**
16.            16.06.2022 r. Boże Ciało
17.            17.06.2022 r. Dzień dyrektorski*
18.            24.06.2022 r.  Zakończenie roku szkolnego
19.            25.06 – 31.08.2022 r. Ferie letnie

 

*Dzień dyrektorski – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
                                      działa świetlica, dyżury nauczycieli.

**Dzień dyrektorski – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych wyłącznie dla kl. 4-6,                      

                                        działa świetlica, dyżury nauczycieli

 

 

KLASYFIKACJA:

 

półrocze I – 01.09.2021 r. – 31.01.2021 r.

półrocze II – 01.02.2022 r.– 24.06.2022 r.

 

Lp. Termin Wydarzenie
1.      do 20.12.2021 r. Propozycje ocen na I półrocze
2.      24.01.2022 r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
3.      do 18.05.2022 r. Propozycje ocen na II półrocze
4.      15.06.2022 r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Lp. Termin Temat zebrania
1.      02 – 08.09.2021 r. Informacja o organizacji pracy szkoły
2.      19 – 20.10.2021 r. Konsultacje indywidualne
3.      16 – 17.11.2021 r. Inf. o postępach w nauce i zachowaniu
4.      21 – 22.12.2021 r. Inf. o przewidywanych ocenach na I półrocze
5.      25 – 26.01.2022 r. Podsumowanie I półrocza
6.      22 – 23.03.2022 r. Inf. o postępach w nauce i zachowaniu
7.      26 – 27.04.2022 r. Inf. o egzaminie ósmoklasisty (kl. 8)/
Konsultacje indywidualne (kl. 1-7)
8.      26 – 27.05.2020 r. Inf. o przewidywanych ocenach końcowych