Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Lp. Termin Wydarzenie
1.      02.09.2019 r. Inauguracja roku szkolnego
2.      14.10.2019 r. Dzień Edukacji Narodowej
3.      01.11.2019 r. Wszystkich Świętych
4.      11.11.2019 r. Narodowe Święto Niepodległości
5.      23-31.12.2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
6.      01.01.2020 r. Nowy Rok
7.      02-03.01.2020 r. Dni dyrektorskie*
8.      06.01.2020 r. Święto Trzech Króli
9.      10-23.02.2020 r. Ferie zimowe
10.            09–14.04.2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
11.            01.05.2020 r. Święto Pracy
12.            11.06.2020 r. Boże Ciało
13.            12.06.2020 r. Dzień dyrektorski*
14.            16.06.2020 r. Egzamin ósmoklasisty – język polski**
15.            17.06.2020 r. Egzamin ósmoklasisty – matematyka**
16.            18.06.2020 r. Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny**
17.            26.06.2020 r.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
18.            27.06 – 31.08.2020 r. Ferie letnie

 

*Dzień dyrektorski – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
                                      działa świetlica, dyżury nauczycieli.

**Dzień dyrektorski – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych wyłącznie dla kl. 1-6,                      

                                        działa świetlica, dyżury nauczycieli