Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Lp. Termin Wydarzenie
1.      01.09.2020 r. Inauguracja roku szkolnego
2.      14.10.2020 r. Dzień Edukacji Narodowej
3.      11.11.2020 r. Narodowe Święto Niepodległości
4.      23-31.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
5.      01.01.2021 r. Nowy Rok
6.      06.01.2021 r. Święto Trzech Króli
7.      18-31.01.2021 r. Ferie zimowe
8.      01–06.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
9.      03.05.2021 r. Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja
10.            25.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty – język polski**
11.            26.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty – matematyka**
12.            27.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny**
13.            03.06.2021 r. Boże Ciało
14.            04.06.2021 r. Dzień dyrektorski*
15.            25.06.2021 r.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16.            26.06 – 31.08.2021 r. Ferie letnie

 

*Dzień dyrektorski – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
                                      działa świetlica, dyżury nauczycieli.

**Dzień dyrektorski – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych wyłącznie dla kl. 1-6,                      

                                        działa świetlica, dyżury nauczycieli

 

 

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Lp. Termin Temat zebrania
1.      08 -09.09.2020 r. Informacja o organizacji pracy szkoły
2.      20 -21.10.2020 r. Konsultacje indywidualne
3.      17 – 18.11.2020 r. Inf. o postępach w nauce i zachowaniu
4.      15 – 16.12.2020 r. Inf. o przewidywanych ocenach na I półrocze
5.      02 – 03.02.2021 r. Podsumowanie I półrocza
6.      23 – 24.03.2021 r. Inf. o postępach w nauce i zachowaniu
7.      27 – 28.04.2021 r. Inf. o egzaminie ósmoklasisty/
Konsultacje indywidualne
8.      01 – 02.06.2021 r. Inf. o przewidywanych ocenach końcowych

 

KLASYFIKACJA:

 

półrocze I – 01.09.2020 r. – 31.01.2021 r.

półrocze II – 01.02.2021 r.– 25.06.2021 r.