300pixa006r3   JAK PRACUJEMY?
sekretar   SEKRETARIAT
money-621r2rsh   KASA SZKOŁY
dyr   DYREKTOR
wicedyr   WICEDYREKTORZY
gr_ped   GRONO PEDAGOGICZNE
r_rodz   RADA RODZICÓW
pedag   PEDAGOG
bibliot   BIBLIOTEKA
gab_piel   PIELĘGNIARKA
plywal   PŁYWALNIA
  STOŁÓWKA
baza1   BAZA SZKOŁY
baza   REJON SZKOŁY