300pixa006r3 JAK PRACUJEMY?
sekretar SEKRETARIAT
dyr DYREKTOR
wicedyr WICEDYREKTORZY
gr_ped GRONO PEDAGOGICZNE
r_rodz RADA RODZICÓW
pedag PEDAGOG
bibliot BIBLIOTEKA
gab_piel PIELĘGNIARKA
plywal PŁYWALNIA
STOŁÓWKA
baza1 BAZA SZKOŁY
baza REJON SP51