Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ZWROT NADPŁATY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI

Informujemy, że od środy 21 maja br. mogą Państwo zgłaszać się po zwrot nadpłaty za niewykorzystane obiady w roku szkolnym 2019/2020. Zwrotu dokonujemy wyłącznie na konto bankowe. Wniosek należy wydrukować ze strony szkoły bądź pobrać osobiście – dyżurka szkoły.

Wypełniony i podpisany wniosek (skan, zdjęcie) można przesłać e-mailowo: ksiegowosc.wrd@sp51.szczecin.pl lub osobiście dostarczyć do szkoły (dyżurka)
z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego. Bliższe informacje udzielane są telefonicznie: 91 452 33 24 w. 16.

WNIOSEK_nadpłata-obiady_2019_2020

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 nadal obowiązywać będą wyłącznie wpłaty za obiady przez aplikację „Jem w szkole”.