Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zmysły człowieka

Zmysły człowieka
Każdy człowiek posiada zmysłydzięki którym może odbierać bodźce zewnętrzne. Zmysły umożliwiają nam poznanie świata i najbliższego otoczenia. W minionym tygodniu dzieci z gr. ,,Misie” poznały 5 zmysłów człowieka: wysłuchały opowiadania G. Kasdepke ,, Uszy na sprzedaż” , śpiewały piosenkę ,,O zmysłach”, wykorzystując różne faktury wykonały pracę plastyczną ,,Dłonie sensoryczne”. Przedszkolaki uczestniczyły także w różnych zabawach stymulujących zmysły: tor sensoryczny, memory dotykowe, odszukiwały takie same dźwięki ukryte w puszkach szmerowych, nazywały smaki, oraz rozpoznawały zapachy ukryte w kubeczkach.

 
Agata Gnap