Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zmiana stawki żywieniowej w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Poniżej znajduje się zarządzenie Nr 547/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA SZCZECINA STAWKA ŻYWIENIOWA – 21.12.2017