Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zebranie z Rodzicami

Szanowni Państwo

 

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów dziecka na spotkanie w wyznaczonym poniżej terminie, w budynku Oddziałów Przedszkolnych SP Nr 51 przy ul. Mikołajczyka 20 (sala gimnastyczna – wejście od strony Orlika).

 

Ze względu na sytuacje epidemiczną  prosimy o obecność tylko jednego z rodziców/opiekunów dziecka. Prosimy, aby każdy uczestnik miał zasłonięte usta i nos.

 

Wychowawcy grup zwracają się z prośbą, aby każdy z rodziców/ opiekunów dziecka przyniósł podpisaną ryzę papieru niezbędną dla Państwa dzieci do pracy bieżącej.

 

Terminy i grupy:

  • 1.09. 2020 grupa „Motylki” godz. 16.00
  • 2.09. 2020 grupa 0„C” godz. 16.00
  • 3.09. 2020 grupa 0„A” godz. 16.00
  • 4.09. 2020 grupa 0„B” godz. 16.00
  • 7.09. 2020 grupa „Pszczółki” godz. 16.00
  • 8.09. 2020 grupa „Sówki” godz. 16.00
  • 9.09. 2020 grupa „Żabki” godz. 16.00
  • 10.09.2020 grupa „Zajączki” godz. 16.00
  • 11.09.2020 grupa „Jeżyki” godz. 16.00
  • 11.09.2020 grupa „Misie” godz. 17.00

 

Listy dzieci z przyporządkowaniem do grup są umieszczone na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym.

 

 

 

Wicedyrektor Renata Sławecka-Taczała

wraz z nauczycielami.