Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami uczniów klas 2,3,5,6,7 odbywać się będą w formie on-line na platformie TEAMS, w terminach wskazanych przez wychowawców.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 1,4,8. odbywać się będą w szkole wg harmonogramu:

Wtorek 08.09.2020r.

godz.17.00, AULA SZKOLNA

klasy: 8a,8b,8e

godz.18.00, AULA SZKOLNA

klasy: 8c,8d

Środa 09.09.2020r.

godz.17.00

AULA SZKOLNA klasa 1a

Hol (parter przy salach 24,26) klasa 1b

godz.18.00

AULA SZKOLNA klasa 1c

Hol (parter przy salach 24,26) klasa 1d

Czwartek 10.09.2020r.

godz.17.00

AULA SZKOLNA klasa 4b

Hol (parter przy salach 24,26) klasa 4c

godz.18.00

AULA SZKOLNA klasa 4d

Hol (parter przy salach 24,26) klasa 4a

W celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły o zakrycie ust i nosa własną maseczką oraz zdezynfekowanie rąk płynem znajdującym się przy wejściu do szkoły.