Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zasady rekrutacji do oddziału sportowego – klasa I na rok szkolny 2020/2021 – zmiany

Zasady rekrutacji do oddziału sportowego – klasa I na rok szkolny 2020/2021 – zmiany

Zasady rekrutacji do oddziału sportowego  – klasa I na rok szkolny 2020/2021 – zmiany:

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 1 sportowej SP 51 w Szczecinie

w dniu 19.05.2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 7 maja 2020 r. poz. 820 z późn. zm.) obowiązują następujące zasady:

 

Test sprawnościowy odbędzie się dnia 19 maja 2020 r. o godz. 16:00, na boisku „Orlik” przy ul. Mikołajczyka 20, w Szczecinie.

 1. Obowiązek zachowanie dystansu społecznego, odległości między przebywającymi na obiektach i w obrębie obiektów sportowych.
 2. Obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na obiekt, przebywający na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 3. Do testu przystępuje ograniczona liczba osób – 6 osób plus osoba prowadząca.
 4. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego.
 5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
 6. Podczas wykonywania prób sprawności, rodzic/prawny opiekun oczekuje na dziecko w wyznaczonym miejscu (nie wchodzi na płytę boiska).
 7. Bez względu na warunki atmosferyczne test sprawnościowy odbędzie się na boisku „Orlik”.
 8. Uczestnika testu obowiązuje strój sportowy w szczególności obuwie sportowe.
 9. Dziecko oczekujące na test przebywa pod opieką rodzica/prawnego opiekuna.

 

Regulamin rekrutacji, terminy kolejnych etapów naboru oraz wykaz wymaganych dokumentów znajdują się w plikach pdf:

klasa 1 – test pływanie 

 1. Terminy przeprowadzenia testu: 19.05.2020 r., godz. 16.00
 2. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 51 przy ul. Mikołajczyka 20, boisko -Orlik.

Nabór do I klasy pływackiej 2020_2021 ze zm.- załączniki

Test sprawności dla kandydatów do klasy 1 -pływanie

Regulamin pływanie kl. 1 ze zm.

Zarzadzenie PM_158_2020_zmieniające terminy rekrutacji_26.03.2020

 

klasa 1 – test piłka nożna 

 1. Terminy przeprowadzenia testu: 19.05.2020 r., godz. 17.30
 2. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 51 przy ul. Mikołajczyka 20, boisko -Orlik.

Testy sprawności dla kandydatów do klasy 1-piłka nożna