Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

 

Od 25 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III naszej szkoły, Opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele świetlicy i inni wyznaczeni nauczyciele szkoły. Wychowawcy klas I-III prowadzić będą realizację podstawy programowej zdalnie, na dotychczas ustalonych zasadach.

Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z tej formy opieki nad swoimi dziećmi proszeni są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA (w załączniku) i przesłanie najpóźniej do czwartku 21.05.2020 r. zdjęcia lub scanu wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres sekretariatu uczniowskiego: sekretariat@sp51.szczecin.pl. Oryginał należy zostawić w szkole pierwszego dnia pobytu dziecka na zajęciach opiekuńczych.

W dniu 12 czerwca (dzień dyrektorski) oraz 16-18 czerwca (egzamin ósmoklasisty) nie będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III naszej szkoły.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczone są procedury bezpieczeństwa dotyczące pandemii COVID-19, z którymi wszyscy rodzice powinni się zapoznać.

Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach w szkole w późniejszym terminie należy zgłaszać telefonicznie co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

zgłoszenie dziecka- karta