Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zebrania z rodzicami – konsultacje

Terminarz obowiązkowych zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/19:

.

L.p. Termin Temat zebrania
1. 11 – 12 września 2018 Informacja o organizacji pracy szkoły
2. 23 – 24 października 2018 Konsultacje indywidualne
3. 20 – 21 listopada 2018 Informacja o postępach w nauce i zachowaniu
4. 18 – 19 grudnia 2018 Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr
5. 22 – 23 stycznia 2019 Podsumowanie I semestru
6. 5 – 6 marca 2019 Informacja o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie gimnazjalnym – tylko klasy ósme oraz oddziały gimnazjalne
7. 2 -3 kwietnia 2019 Konsultacje indywidualne
8. 28 – 29 maja 2019 Informacja o przewidywanych ocenach końcowych

.

W powyższych terminach wszyscy nauczyciele pełnią dyżur konsultacyjny w godz. 17.00 – 19.00.

ZEBRANIA Z RODZICAMI  28-29.05.2019