Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zebrania z rodzicami – konsultacje

.

300il025r3

 

Terminarz obowiązkowych zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/19:

.

 

 

L.p. Termin Temat zebrania
1.   Informacja o organizacji pracy szkoły
2.   Wnioski i postulaty rodziców
3.   Konsultacje indywidualne
4.   Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr
5.   Podsumowanie I semestru
6.   Informacja o egzaminie gimnazjalnym – tylko oddziały gimnazjalne
7.   Konsultacje indywidualne
8.   Informacja o przewidywanych ocenach końcowych