Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zebrania z rodzicami – konsultacje

.

300il025r3

 

Terminarz obowiązkowych zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/18:

.

 

 

L.p. Termin Temat zebrania
1. 12-13.09.2017 Informacja o organizacji pracy szkoły
2. 17-18.10.2017 Wnioski i postulaty rodziców
3. 14-15.11.2017 Konsultacje indywidualne
4. 12-13.12.2017 Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr
5. 9-10.01.2018 Podsumowanie I semestru
6. 10.04.2018 Informacja o egzaminie gimnazjalnym – tylko oddziały gimnazjalne
7. 20-21.03.2018 Konsultacje indywidualne
8. 29-30.05.2018 Informacja o przewidywanych ocenach końcowych