Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Uroczysta Akademia

  7 listopada  o godzinie 17.00 w auli SP51 rozpoczęła  się uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zastępca dyrektora, p. Małgorzata Jakubowska, powitała  przybyłych na to spotkanie  nauczycieli, uczniów  z rodzicami i dziadkami oraz mieszkańców osiedla, a także szacownych gości: Księdza Biskupa Henryka Wejmana, Pana Profesora  Radosława Gazińskiego, Radnego Rady Miasta Szczecin Pana Witolda Dąbrowskiego i Księdza Prałata Andrzeja Buczmę.  Dziękując bardzo serdecznie za zaproszenie na tę – jak podkreślił- znamienitą akademię, ksiądz Biskup mówił o wartości niepodległości w wymiarze duchowym, natomiast Pan Profesor podkreślił, że 11 listopada 1918 roku to bez wątpienia jedna z najważniejszych dat w historii Polski.   W ten listopadowy wieczór  uczniowie klas 3-8  zabrali wszystkich obecnych w podróż po naszej pięknej, choć niełatwej historii. Recytacji przepięknych wierszy towarzyszył śpiew 2 chórów – szkolnego pod kierunkiem Pani Lidii Kuligowskiej i „Kombatant” pod batutą Pani  Marii Białkowskiej – Dublasiewicz , który od blisko pół wieku niezmiennie wzrusza słuchaczy przepięknym wykonaniem pieśni żołnierskich i patriotycznych. Specjalnie na to uroczyste spotkanie młodzi Polacy kanadyjskiego pochodzenia z  Polsko – Kanadyjskiego Zespołu Folklorystycznego „Polonez” z  Hamilton przesłali film z nagraniem ich ulubionego tańca – kujawiaka oraz życzenia, które odczytała organizatorka akademii, p. Alicja Kozłowska. Tancerze z „Poloneza” podkreślili fakt, że  „czują się ogromnie zaszczyceni, mogąc być częścią obchodów uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowanej w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie” i wyrazili życzenie, aby przygotowana przez nich „nastrojowa prezentacja polskiej kultury połączyła uczestników akademii i Polaków w Kanadzie w świętowaniu pokoju i wolności, które Polska dzisiaj celebruje”. Aplauz publiczności wzbudziły występy: Macieja Kozaczuka, który brawurowo zaśpiewał „Kasztankę”, uczniów kl.3c pod kierunkiem p. Barbary Kociuby w  piosence „Niepodległość” oraz dziewczynki z grupy przedszkolnej wykonującej  refren „Mazurka Dąbrowskiego”.

 Warto dodać, że akademia była jednym z wielu działań w ramach projektu edukacyjnego: ”Nasze drogi do Niepodległej”, autorstwa p. Alicji Kozłowskiej. Od początku realizacji projektu, lutego tego roku odbyły się konkursy: fotograficzny oraz na prezentację multimedialną „Piękna jest nasza wielka i mała Ojczyzna”, plastyczny, literacki, a także pokaz zdjęć prezentujących życie codzienne w odrodzonej Polsce i wizyta w Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej z programem artystycznym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Oto linki do występu Macieja Kozaczuka:

występ1

występ 2

Alicja Kozłowska