Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Święto Niepodległości w przedszkolu

Święto Niepodległości w przedszkolu
Dnia 9 listopada 2018r. dzieci z grup 3-4 latków na ul. Mikołajczyka wzięły udział w
uroczystości z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Przedszkolaki wcześniej przygotowały się do Święta – wzięły udział w akcji „100 dobrych
uczynków na 100-lecie Niepodległości Polski”, wykonały prace plastyczne, którymi
przyozdobiono sale i korytarze. W dniu uroczystości ich ubrania zdobiły biało-czerwone
kotyliony. Podczas uroczystości dzieci dowiedziały się z prezentacji multimedialnej, jakie są
symbole narodowe Polski. Nazywały flagę i godło, określały ich barwy. Uczyły się właściwej
postawy podczas słuchania hymnu. Odpowiadały na pytania dotyczące symboli. Na
zakończenie wysłuchały wiersza „Kto Ty jesteś” recytowanego przez postacie bajkowe z tłem
pięknej muzyki Fryderyka Szopena. Mali patrioci byli bardzo przejęci i wyjątkowo grzeczni.
                                                                                                                                Marzena Włodarczak