Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Polska z godłem w tle…

 W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, uczniowie naszej szkoły wykonywali prace pt.„Nasza Ojczyzna z godłem w tle…”

Celem zajęć było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych i plastycznych uczniów, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości narodowej oraz szacunku wobec Godła Państwowego, a także rozwijanie kreatywności uczniów, fantazji i wyobraźni w odniesieniu do walorów naszej Ojczyzny. Zapraszam do obejrzenia galerii najciekawszych prac.

nauczyciel informatyki

Magdalena Gulbicka