Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego “Leon”

14.11.2018 roku w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Leon”.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas 2-3 oraz 5-7, którzy podczas rozwiązywania testowych zadań mieli możliwość sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności językowych, wykazania się stosowną dla danej kategorii wiekowej znajomością zagadnień gramatycznych, słownictwa i ortografii. Dla uczniów biorących udział w konkursowych zmaganiach była to doskonała motywacja do nauki i poszerzania swoich językowych wiadomości i umiejętności podczas przygotowywania się do konkursu.
 
 
           Izabella Margol
Danuta Rosiwal- Bylczyńska