Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Lekcja chemii

22 października 2018 w klasie Ia oraz połączonych klasach VII i VIII  odbyły się lekcje przeprowadzone przez p. Łukasza Wykę w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie” prowadzonej przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz Fundacja PGNiG. Główne założenie akcji to rozpowszechnianie wiedzy na temat gazu ziemnego oraz uświadamianie, jak odpowiedzialnie korzystać z urządzeń domowych zasilanych tym paliwem. Patronat nad kampanią objęły Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przy wsparciu dyrekcji szkoły organizacją warsztatów zajmowały się p. Agnieszka Kozioł i Joanna Taczalska.