Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Bogowie zeszli z Olimpu

 16 i 17 października 2018 r. na lekcji historii spotkali się uczniowie przebrani za bogów greckich.

 Zadaniem uczniów klas 5e, 5h i 5g było wyszukanie informacji , przygotowanie w formie ustnej najciekawszych wiadomości o greckich bogach,przebrań lub atrybutów poszczególnych bogów  i zaprezentowanie ich podczas zajęć. Każdy uczeń wybrał sobie jednego boga, w którego miał się wcielić. 

Był to pomysł na aktywne zajęcia, który miał na celu utrwalenie wiedzy uczniów na temat starożytnej Grecji oraz poznanie ciekawostek na temat poszczególnych bogów. Wszyscy świetnie bawili się podczas przebierania i prezentowania atrybutów władców Olimpu.

Cała lekcja  wypadła bardzo pomyślnie, uczniowie świetnie się zaprezentowali i włożyli wiele pracy w przygotowanie przebrań. Nauka przez zabawę i teatr wpłynie pozytywnie na zapamiętanie poruszonego tematu. 

Monika Lunitz