Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

W szkole czuję się bezpiecznie

 

W naszej świetlicy systematycznie odbywają się zajęcia dotyczące bezpiecznego pobytu dzieci w szkole (rozmowy, pogadanki, wiersze, opowiadania, historyjki obrazkowe). Uczniowie przypominają sobie, jak należy się zachowywać i co robić, aby w szkole czuć się bezpiecznie. Dzieci wiedzą, do kogo w szkole zwrócić się o pomoc oraz jak postępować, aby nie zagrażać innym.

Wychowawcy szczególną uwagę zwrócili na zasady zachowania się podczas przemieszczania się po schodach i korytarzach szkolnych, korzystania z toalety szkolnej, zabaw w świetlicy, na holu, placu zabaw i boisku.

Najwięcej czasu zostało poświęcone zawiązywaniu i odwiązywaniu sznurowadeł. Dzieci podczas tych ćwiczeń doskonaliły koordynację i precyzję ruchów, wytrwałość, koncentrację uwagi oraz silną wolę. Wykonali również prace plastyczne związane z tematem.

Jolanta Harzyńska, Justyna Mazurek