Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Świetlica na sportowo

 

Każdego dnia podczas zajęć w świetlicy wychowawcy starają się, aby dzieci miały dużo ruchu. Jeżeli sprzyja pogoda, zajęcia odbywają się na placu zabaw lub boisku.

Zajęcia sportowe mają na celu uświadomić uczniom, jak ważny wpływ ma aktywność fizyczna na zdrowie człowieka, jakie korzyści czerpiemy z uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz jak dbać o prawidłową postawę ciała . Ponadto przez wprowadzanie nowych ciekawych zabaw i gier sportowych przygotowujemy dzieci do współzawodnictwa, integracji, samokontroli oraz samodyscypliny.

Nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach sportowych. Czerpią z nich wiele radości! Zajęcia ruchowe, które prowadzimy również w holu wprowadzają dzieci w pogodny nastrój.

Weronika Greiner