Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Światowy Dzień Mycia Rąk

 

Podczas zajęć w świetlicy wychowawcy systematycznie kształtują u uczniów właściwe postawy prozdrowotne. W związku z obchodami “Światowego Dnia Mycia Rąk” został przeprowadzony cykl zajęć dotyczący higieny.

Uczniowie znają choroby, wirusy i zagrożenia, jakie mogą być przenoszone przez brudne ręce, prawidłową technikę mycia rąk, sytuacje związane z koniecznością mycia rąk, środki czystości potrzebne do mycia, możliwości walki z zarazkami, gdy nie ma wody
i mydła.

Dzieci bardzo chętnie wykonały prace plastyczne związane z tematem.

Jolanta Harzyńska, Natalia Piersa