Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Pasowanie na ucznia

 

13 października 2017 r. odbyło się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyły cztery klasy pierwsze z wychowawczyniami, Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz rodzice.

Po przywitaniu gości prowadząca spotkanie pani Gabriela Chmielewska zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej mojego autorstwa pt. „Codzienne życie pierwszaka w szkole”. Następnie obejrzeliśmy scenkę teatralną pt. „Ale draka”, przygotowaną przez panią Beatę Adler – Zaród. Pierwszaki zaśpiewały wspólnie piosenkę pt. „Pierwszaczek” i odpowiadały na pytania według „Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Pani Beata Adler – Zaród przeczytała wiersz „Do polskich dzieci”, apelując o pilną pracę w szkole. Flażoleciści z klasy 3G pod kierunkiem pani Barbary Łoziuk zagrali utwór pt. „U zegarmistrza”.

Następnie odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów z udziałem pana dyrektora Dariusza Szklarskiego i pani wicedyrektor Małgorzaty Jakubowskiej. Na zakończenie gospodarze klas otrzymali od trzecioklasistek – Julki i Natalii – dyplomy i upominki – zakładki do książek.

Lucyna Czugała