Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Pamiętamy o zmarłych

 

W październiku podczas zajęć w świetlicy rozmawialiśmy na temat tradycji związanych ze Świętem Zmarłych. Wychowawcy opowiadali o różnych wydarzeniach historycznych, o ludziach żyjących w przeszłości, o tolerancji religijnej oraz czytali wiersze i opowiadania dotyczące walk żołnierzy o wolną Ojczyznę.

Dzieci wiedzą, że 1 i 2 listopada, jak co roku, oddajemy cześć i pamięć bliskim, których już nie ma wśród nas oraz żołnierzom i partyzantom, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. Wiedzą też, jakie kwiaty najczęściej są stawiane na grobach, jak należy zachować się w drodze oraz na cmentarzu, jakie uczucia towarzyszą wszystkim w tym dniu. Z wielkim zaangażowaniem wykonały różnymi technikami ciekawe prace plastyczne.

Jolanta Harzyńska, Małgorzata Jakubowska