Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Nasza Ojczyzna

 

W listopadzie wychowawcy świetlicy przeprowadzili zajęcia związane z Dniem Niepodległości. Uczniowie słuchali wierszy, opowiadań, a także wykonywali różnymi technikami prace plastyczne do tematu. Dzieci wiedzą, że 11 listopada to symbol miłości do Ojczyzny, symbol walki o wolność, symbol zwycięstwa.  

Zaprosiliśmy także do świetlicy żołnierza – pana st. kpr. Alberta Michalskiego, który opowiedział o walkach żołnierzy o wolność oraz przybliżył działania wojska
w dzisiejszych czasach.

Pan Albert zwrócił szczególną uwagę na niewybuchy i niewypały oraz zagrożenia, które mogą napotkać dzieci podczas zabaw na nieznanym terenie. Pokazał nam również medale, jakie można otrzymać w wojsku za wyjątkowe zasługi. W podziękowaniu dzieci wręczyły gościowi drobne upominki.

Jolanta Harzyńska, Weronika Greiner