Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Klasy siódme o cyberprzemocy

 

3 października zakończył się w klasach siódmych cykl prelekcji dotyczących bezpiecznego surfowania w sieci oraz zagrożeń związanych z cyberprzemocą. Na nasze zaproszenie prelekcje we wrześniu i październiku prowadziły Strażniczki Miejskie Referatu Profilaktyki SM Szczecin, panie Monika Janczak-Krzysiek i Aleksandra Socha.

Na zajęciach tych uczniowie dowiadywali się, czym jest cyberprzemoc i co należy zrobić, gdy jest się ofiarą takiego przestępstwa. Dowiedzieli się, że wykrycie cyberprzestępcy nie jest trudne, pod warunkiem, że osoba pokrzywdzona zgłasza problem – rodzicom, nauczycielom, pedagogowi, czy policji. Osoba pokrzywdzona nie jest sama ze swoim problemem. Może znaleźć skuteczną pomoc, w tym pomoc prawną, i z tej pomocy powinna korzystać.

Zajęciom o cyberprzemocy towarzyszyły interesujące materiały filmowe. Paniom Strażniczkom serdecznie dziękujemy za ciekawe przygotowanie zajęć.

Janina Mirowska