Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Jesień w lesie

 

Podczas zajęć świetlicowych w ramach projektu ,,Mały przyrodnik’’ wychowawcy rozbudzali w dzieciach zainteresowanie mieszkańcami, roślinnością i jesiennymi  barwami lasu.

Dzieci  słuchały wierszy, opowiadań, rozwiązywały zagadki, rozpoznawały i nazywały głosy zwierząt, rozpoznawały grzyby jadalne i trujące, układały obrazki z elementów, oglądały ilustracje przedstawiające  jesienny  las, wiedzą jakie barwy dominują w jesiennym krajobrazie.

Do tematu z ogromnym zaangażowaniem wykonywały różnymi technikami prace plastyczne.

Jolanta Harzyńska, Małgorzata Jakubowska