Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

“Gryfuś i przyjaciele”

 

W tym roku szkolnym we współpracy z Policją realizujemy  Zachodniopomorski Program Edukacyjny „Gryfuś i przyjaciele”. W ramach projektu prowadzone są spotkania z uczniami klas I.

W trakcie pogadanek omawiane są m.in. tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, prawidłowym zachowaniem się w domu, w szkole, na podwórku. Podczas spotkań z dziećmi przypominane są numery alarmowe, omawiane są również sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu, w których należy wezwać pomoc.

Prelekcje cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci, budzą entuzjazm i dostarczają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w nietypowy i ciekawy sposób – dzięki zabawie, inscenizacjom oraz rozwiązywaniu szarad i krzyżówek.

Gabriela Chmielewska