Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Dzień Głośnego Czytania w świetlicy

 

Już od początku września dzieci ze świetlicy klas pierwszych i drugich słuchają książek czytanych przez wychowawczynie. Pierwszo- i drugoklasiści słuchają „Pięciopsiaczków” autorstwa Wandy Chotomskiej, a uczniowie klasy IIIC także „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren.

Jednak w Dniu Głośnego Czytania dzieci zachęcone przez wychowawczynie samodzielnie wybierały i czytały swoim rówieśnikom ulubione wiersze i fragmenty książek o zwierzętach.

Czytanie książek stało się inspiracją do wykonania prac plastycznych – zakładek do książek, a także rozmowy o właściwej opiece nad zwierzętami. Rozmowy te zaowocowały wykonaniem przez dzieci z klasy IIIC zbiorowej pracy plastycznej – plakatu o opiece nad psem.

Prace plastyczne i plakat można obejrzeć na gazetkach przed świetlicami klas pierwszych i drugich.

Danuta Lipniewska,  Beata Strzelecka