Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

“Dzielnicowy bliżej nas”

 

Pedagog szkolny wraz z wychowawcami i uczniami klas 1-3 przystąpili do realizacji projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” pod nazwą: „Dzielnicowy bliżej nas”.

Integralną częścią realizacji projektu będą  spotkania edukacyjne z uczniami klas 1-3 w SP51, w trakcie których zostanie przedstawiona postać dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu gotowego nieść pomoc każdemu dziecku. Dzieci i wychowawcy zostaną poinformowani o tym, kim jest dzielnicowy, jakie ma obowiązki i jaką pełni funkcję w policji.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie klas młodszych wzięli już udział w wojewódzkim konkursie plastycznym pod nazwą „Dzielnicowy, policjant któremu ufam”.

Konkurs miał na celu przybliżenie roli dzielnicowego kolejnej grupie odbiorców, tym razem osobom najmłodszym. Zadaniem konkursowym dla dzieci było stworzenie pracy plastycznej, pokazującej służbę dzielnicowego i sposób niesienia przez niego pomocy, zgodnie z wyobrażeniem dziecka.

W grudniu 2017r. ma nastąpić ogłoszenie wyników konkursu, wskazanie laureatów oraz uroczyste przekazanie nagród. Trzymamy kciuki za naszych uczniów i życzymy sukcesów.

Gabriela Chmielewska