Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Z życia szkoły

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO

KRONIKA WYDARZEŃ
W I SEMESTRZE

KRONIKA WYDARZEŃ
W II SEMESTRZE

ZEBRANIA Z RODZICAMI
KONSULTACJE

SZKOLNY WOLONTARIAT
I AKCJE CHARYTATYWNE

ZAJĘCIA
POZALEKCYJNE

TWÓRCZOŚĆ
UCZNIOWSKA