Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Wymiana pocztówkowa klasy III

WYMIANA POCZTÓWKOWA
Uczniowie z klasy III c uczestniczą w projekcie wymiany pocztówkowej między szkołami na terenie
całej Polski oraz kilkoma szkołami zagranicznymi uczącymi języka polskiego. Ideą wiodąca programu jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów. W Dzień
Życzliwości, tj. 21 listopada uczniowie napisali pozdrowienia na pocztówkach, zaadresowali koperty i
odwiedzili najbliższą pocztę. Dzięki temu dowiedzieli się, że są listy zwykłe i priorytetowe oraz czym się różnią takie przesyłki. Kilka listów wysyłali do szkół uczących języka polskiego za granicą- na Ukrainę, do USA, Francji- dlatego wiedzą, że waga listu ma wpływ na cenę znaczka. To nowa wiedza pozyskana dzięki uczestnictwu w projekcie. Tym działaniom towarzyszyła radość i ciekawość poznawcza. Teraz muszą wykazać się cierpliwością czekając na pocztówki od rówieśników.
                                                                                                                                                    B. Kociuba