Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE KLUCZEM DO DALSZEJ EDUKACJI

WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE KLUCZEM  DO DALSZEJ EDUKACJI

W listopadzie wszystkie klasy ósme brały udział w wycieczce zawodoznawczej do Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8. Uczniowie uczestniczyli w corocznym przedsięwzięciu pod nazwą „Dni w Zawodzie”. Technikum Organizacji i Zarządzania w Rankingu Perspektyw to jedno z najlepszych techników w Szczecinie i 17. w Polsce! Zdawalność matur i egzaminów zawodowych jest tu bliska 100%. Szkoła przygotowuje do pracy w zawodach technika: ekonomisty, logistyka, hotelarstwa, obsługi ruchu turystycznego, organizacji reklamy. Ósmoklasiści mogli poznać poszczególne pracownie zawodowe, wykonać drobne zadania z przedmiotów zawodowych, posłuchać opowieści uczniów o szkole. Po poprawnym wykonaniu zadań w poszczególnych pracowniach zawodowych, każdy z uczniów otrzymywał „Voucher na ocenę”.
Uczniom klas ósmych bardzo podobało się Technikum, wielu z nich chciałoby wrócić tu na stałe!

Janina Mirowska