Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

WOLONTARIAT W SP 51

WOLONTARIAT W SP 51

Wolontariat w pierwszych krokach
Wszyscy nowo przyjęci członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w czwartkowe popołudnie, 21 listopada w dwugodzinnych warsztatach „Wolontariat w pierwszych krokach” przygotowanych i przeprowadzonych przez panią Kasię Michałek ze Stowarzyszenia POLITES. Wolontariusze zastanawiali się nad tym, jakie korzyści przynosi wolontariat, bezinteresowna praca na rzecz innych. Każdy z uczestników zajęć miał okazję do podzielenia się osobistymi refleksjami na temat tego, jaki powinien być wolontariusz. Uczniowie chętnie mówili o swoich doświadczeniach w pracy na rzecz klasy lub całej szkolnej społeczności.
Mamy nadzieję, że warsztaty zaowocują w przyszłości dużą aktywnością i kreatywnością wolontariuszy.

Janina Mirowska