Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Wizyta

Wizyta
Listopad ze względu na Święto Niepodległości był doskonałą okazją do zorganizowania w naszej grupie spotkania z tatą Tymona, który jest żołnierzem. Pan Łukasz opowiadał dzieciom o swojej służbie. Duże zainteresowanie wśród przedszkolaków wzbudziło wyposażenie żołnierskiego plecaka. Dzieci z uwagą słuchały wyjaśnień, na co żołnierzowi potrzebne jest krzesiwo, kompas,hełm, maska przeciwgazowa oraz jak wyglada apteczka a także posiłek żołnierza. Sześciolatki miały okazje zadać wiele ciekawych pytań, przymierzyć hełm pobawić się środkami łączności. Pan Łukasz miał również dla dzieci niespodziankę ,dzieci otrzymały flagi Polski. Tematyka wojskowa zainteresowała nie tylko chłopców, również dziewczynki w przyszłości chcą zostać żołnierzami. Bardzo dziękujemy panu Łukaszowi za poświęcony czas i za to, że zapewnił ciekawy dzień w naszym przedszkolu.
 
0B