Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

WIZYTA KSIĘDZA LESZKA

WIZYTA KSIĘDZA LESZKA

W naszej szkole gościł  ksiądz Leszek .Prawie 200 młodych – przede wszystkim z klas 8 – miało okazję poznać Jego wspomnienia z kilkuletniej posługi duszpasterskiej pośród Polaków  w Niemczech, w Holandii oraz na Ukrainie.                                             
W Kijowie ksiądz przebywał w jakże trudnym i niebezpiecznym czasie krwawych walk na Majdanie, które miały miejsce na przełomie 2013 i 2014 roku. Słuchaczy szczególnie poruszyło Jego świadectwo ze spotkania  z żołnierzami na Majdanie. Wielkie opanowanie dobroć okazane podczas rozmowy z ich dowódcą zapoczątkowały pozytywne zmiany w sercu tego człowieka  i dały mu siłę do rozpoczęcia zupełnie innego , lepszego życia.   
Nasz Gość, poprzez przykłady swoich działań ,zachęcał do angażowania się w okazywanie dobroci innym .Sam wiele razy wspierał akcje charytatywne organizowane na rzecz potrzebujących, m.in. dla dzieci z sierocińca w Kambodży. Z dobroci i wrażliwości serca zorganizował również, pracując w Polskiej Misji Katolickiej w Essen, zbiórkę darów dla Polaków z parafii na Ukrainie prowadzonych przez księży chrystusowców.
 Ksiądz został bardzo serdecznie przyjęty przez słuchającą go młodzież. Jego mądre i trafiające do serc słowa były wiele razy nagradzane brawami.
Przyjmując serdeczne podziękowania za przybycie i spotkanie, życzył młodym wielu sukcesów, motywował do zdobywania nowych umiejętności, odkrywania i rozwijania talentów oraz do podejmowania kolejnych wyzwań.

Alicja Kozłowska