Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

W świątecznym nastroju – świetlica

W grudniu zajęcia świetlicowe skupiły się wokół Świąt Bożego Narodzenia.
Dzieci poznawały tradycje związane ze świętami, śpiewały kolędy, pastorałki. Wychowawcy czytali wiersze i opowiadania. Uczniowie bardzo chętnie wypowiadali się na temat tradycji pielęgnowanych w domach rodzinnych.
Z wielkim zaangażowaniem przystąpili do wykonania różnymi technikami prac plastycznych.

 

Jolanta Harzyńska, Agnieszka Sokołowska, Małgorzata Jakubowska