Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Próbne egzaminy ósmoklasisty- SP51

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 24-26.02.2021r. w naszej szkole, wg poniższego harmonogramu odbywają się próbne egzaminy ósmoklasisty.

24.02.2021r. – godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego

25.02.2021r. – godz. 9:00 – egzamin z matematyki

26.02.2021r. – godz. 9:00 – egzamin z języków obcych

 

Wejście do szkoły głównymi drzwiami zgodnie z podanymi godzinami:

klasa 8a i 8b – godz. 8:15

klasa 8c i 8d – godz. 8:30

klasa 8e – godz. 8:45

 

Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny: zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury, zachowanie dystansu społecznego.

Proszę zabrać ze sobą TYLKO niezbędne przybory. Obowiązuje strój galowy.

W tych dniach nie odbywają się zajęcia lekcyjne dla klas 8!