Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Uroczysta Akademia

7 listopada  w auli SP51 odbyła  się uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania  przez Polskę niepodległości. Zastępca dyrektora  Pani Małgorzata Jakubowska powitała  przybyłych na  to spotkanie  nauczycieli , uczniów z rodzicami i dziadkami oraz mieszkańców osiedla, a także szacownych gości : Księdza Biskupa Henryka Wejmana, Pana Profesora  Radosława Gazińskiego , Radnego Rady Miasta Szczecin Pana Witolda Dąbrowskiego i Księdza Prałata Andrzeja Buczmę.  Dziękując bardzo serdecznie za zaproszenie na tę – jak podkreślił doniosłą  akademię – Ksiądz Biskup mówił o wartości niepodległości w wymiarze duchowym, natomiast Pan Profesor podkreślił, że 11 listopada 1918 roku to bez wątpienia jedna z najważniejszych dat w historii Polski.   W ten listopadowy wieczór  uczniowie klas 3-8  zabrali wszystkich obecnych w podróż po naszej pięknej , choć niełatwej historii. Recytacji  wierszy towarzyszył  śpiew 2 chórów – szkolnego pod kierunkiem Pani Lidii Kuligowskiej i „Kombatant” pod batutą Pani  Marii Białkowskiej – Dublasiewicz , który od blisko pół wieku niezmiennie wzrusza słuchaczy przepięknym wykonaniem pieśni żołnierskich i patriotycznych.                                                                                                                        Specjalnie na to uroczyste spotkanie młodzi Kanadyjczycy polskiego pochodzenia  z  Polsko –  Kanadyjskiego Zespołu Folklorystycznego „Polonez” z  Hamilton przesłali film z nagraniem ich ulubionego tańca – kujawiaka oraz życzenia, które odczytała organizatorka akademii p. Alicja Kozłowska. Tancerze z „Poloneza” podkreślili fakt, że  „czują się ogromnie zaszczyceni , mogąc być częścią obchodów uroczystości z okazji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowanej w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie ” i wyrazili życzenie, aby przygotowana przez nich „nastrojowa prezentacja polskiej kultury połączyła uczestników akademii  i  Polaków  w Kanadzie w świętowaniu pokoju i wolności, które Polska dzisiaj “celebruje”.                                        Publiczność bardzo ciepło przyjęła również występy : Macieja Kozaczuka – ucznia kl.6 , który brawurowo zaśpiewał „Kasztankę”, uczniów kl.3c pod kierunkiem P. Barbary Kociuby w piosence „Niepodległość ” oraz dziewczynki z grupy przedszkolnej wykonującej  refren „Mazurka Dąbrowskiego”.                                                                                                      Warto dodać, że akademia była jednym z wielu działań w ramach projektu edukacyjnego:           ”Nasze drogi do Niepodległej”, autorstwa p. Alicji Kozłowskiej. Od początku realizacji projektu, tj. lutego od tego roku, odbyły się konkursy: fotograficzny oraz na prezentację multimedialną pod wspólnym tytułem „Piękna jest nasza wielka i mała Ojczyzna”, plastyczny, literacki, a także pokaz zdjęć prezentujących życie codzienne w odrodzonej Polsce .Uczniowie złożyli również wizytę w Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej i przedstawili jego pensjonariuszom  program artystyczny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Alicja Kozłowska