Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

UCZYMY SIĘ Z PASJĄ

UCZYMY SIĘ Z PASJĄ

„Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.”

Juliusz Cezar

            Praktyka, o której  mówił  nie tylko Juliusz  Cezar, ale wielu  uczonych ludzi, czyni nas Mistrzami. To dzięki niej zdobywamy nowe umiejętności, wiedzę, rozwijamy swoje pasje. Właśnie polonistyczna pasja oraz chęć rozwijania jej skłoniły Hannę Kowalczyk, uczennicę klasy 5b, do opracowania i poprowadzenia  kolejnej zdalnej lekcji dla rówieśników.        Pierwszą lekcją w całości przygotowaną i przeprowadzoną  przez Hanię w pierwszym semestrze, była lekcja poświęcona szczecińskim legendom. Poznaliśmy jedną z miejscowych legend poświęconą szczecińskim kotom, doskonaliliśmy umiejętność ciekawego opowiadania oraz tworzyliśmy portret  kota, dzięki czemu nie tylko wzbogaciliśmy  wiedzę o swojej małej ojczyźnie, ale również wpisaliśmy się w ogólnoszkolne obchody Dnia Kota.
  Druga lekcja opracowana i poprowadzona przez Hanię , to lekcja poświęcona  tolerancji. Inspiracją do tego spotkania był tekst  z podręcznika do języka polskiego dla klasy 5 ”Pan Wredzik”. W trakcie lekcji wysłuchaliśmy  piosenki Stanisława  Soyki o  tolerancji, obejrzeliśmy  filmik ”Urodziny Maćka,” analizowaliśmy obraz „Tolerancja „Macieja Wierzbickiego”. Ukoronowaniem naszych działań była mapa mentalna przedstawiająca cechy tolerancyjnego człowieka.
  Obie lekcje były bardzo ciekawe, przygotowane z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem, a co najważniejsze  stały się  inspiracją dla innych uczniów klasy 5b, którzy podążając za przykładem Hani już  dziś planują  swoje lekcje. Czyż  nie o to właśnie chodzi w edukacji, o pasję oraz o to, by każdego dnia uczyć się od siebie?

Agnieszka Ziółkowska

koordynator  Zespołu do Spraw Ucznia Zdolnego