Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

UBEZPIECZENIE NNW DLA UCZNIÓW

Szanowni Państwo,

w związku z COVID-19 w bieżącym roku szkolnym proponujemy, aby ubezpieczenie szkolne dzieci i młodzieży było zawierane przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio
z ubezpieczycielem drogą elektroniczną. Wybór firmy należy indywidualnie do każdego z Państwa.

Wobec powyższego umieszczamy na stronie internetowej szkoły propozycje ofert i dostęp do serwisów internetowych firm, które zgłosiły się do nas z propozycją ubezpieczenia szkolnego: AXA, InterRisk.

Z poważaniem

Dariusz Szklarski

Dyrektor Szkoły

  1. INTERRISK 

      STRONA INTERNETOWA –  klient.interrisk.p

      następnie po wejściu na stronę WPISUJEMY, NR ID KLIENTA –   jkvp9

INTERRISK Oferta_wirtualna_z_ID_Klienta

     2. AXA

—   STRONA INTERNETOWAwww.axa.pl/szkolne

AXA OFERTA dla SP 51

      kod pośrednika 450 317

Ogólne Warunki ubezpieczeń są na stronach Ubezpieczycieli