Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

UBEZPIECZENIE NNW DLA UCZNIÓW

Szanowni Państwo,

w związku z COVID-19 w bieżącym roku szkolnym proponujemy, aby ubezpieczenie szkolne dzieci i młodzieży było zawierane przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio
z ubezpieczycielem drogą elektroniczną. Wybór firmy należy indywidualnie do każdego z Państwa.

Wobec powyższego umieszczamy na stronie internetowej szkoły propozycje ofert i dostęp do serwisów internetowych firm, które zgłosiły się do nas z propozycją ubezpieczenia szkolnego: AXA, InterRisk.

Z poważaniem

Dariusz Szklarski

Dyrektor Szkoły

INTERRISK 

      STRONA INTERNETOWA –  klient.interrisk.p

      następnie po wejściu na stronę WPISUJEMY, NR ID KLIENTA –   jkvp9

INTERRISK Oferta_wirtualna_z_ID_Klienta

      AXA

—   STRONA INTERNETOWAwww.axa.pl/szkolne

AXA OFERTA dla SP 51

      kod pośrednika 450 317

Ogólne Warunki ubezpieczeń są na stronach Ubezpieczycieli

 REKOMENDACJA RADY RODZICÓW WS OFERTY SZKOLNEJ

Instrukcja-zgłaszania-szkód

OWU z IPID edu plus do 31 maja 2020

Policy_EDUAP_90128 SP 51 wariant 1 składka 58 zł

Policy_EDUAP_90137 SP 51 wariant 1 składka 86 zł

WARIANT 1 – 58 zł

WARIANT 2 – 86 zł

– wysokie sumy ubezpieczenia (wariant 1 – 30.000 zł, Wariant 2 – 50.000 zł)

– kompleksowe rozszerzenia ochrony: pakiet Szpital i Choroby, pakiet Kosztów Leczenia, pakiet Stomatologii, Pakiet Bólowy, pakiet Kleszcz, pakiet Assistance

 

Jak skorzystać z ubezpieczenia WARIANT 1 ze składką 58 zł?

  1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Podaj numer ID: twccu
  3. Uzupełnij wymagane dane
  4. Opłać składkę
  5. Certyfikat i komplet dokumentów zostanie przekazany do Ubezpieczającego na adres mail.

 

Jak skorzystać z ubezpieczenia WARIANT 2 ze składką 86 zł?

  1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Podaj numer ID: lzbqt
  3. Uzupełnij wymagane dane
  4. Opłać składkę
  5. Certyfikat i komplet dokumentów zostanie przekazany do Ubezpieczającego na adres mail.