Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Tydzień muzyczny- Biedronki

W Biedronkach tydzień muzyczny. Oprócz zajęć dydaktycznych w sali, poznawania instrumentów, kochane Biedronki miały okazję na żywo wysłuchać cudownego koncertu w Jednostce Wojskowej w Szczecinie. Całemu wydarzeniu towarzyszyły wielkie emocje i ciekawość dzieci, które wysłuchały koncertu z dużą uwagą, a następnie same mogły spróbować gry na wybranych instrumentach. To była super przygoda.