Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU „KLIKAM Z GŁOWĄ!”

TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU „KLIKAM Z GŁOWĄ!”

W naszej szkole działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem dzieci w sieci podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym, kiedy to obchodzimy Tydzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbył się pod hasłem „Klikam z głową!”

Szczególną uwagę chciałyśmy zwrócić na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób.

W ramach tego przedsięwzięcia podjęłyśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych.

 

Organizatorzy:

Agata Nawrocka i Gabriela Chmielewska