Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Turniej Mini Piłki Ręcznej klas 4 i 5

Dnia 4 stycznia 2019 roku w naszej szkole został rozegrany Międzyszkolny Turniej Mini Piłki Ręcznej klas 4 i 5 “Skok w Nowy…Rok”, w którym uczestniczyło 10 drużyn  (łącznie 150 osób) z następujących szkół: SP 23,

SP 37, SP 51, SP55 i  SP 59.

Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, a zespoły pucharami.

W sportowej atmosferze i duchu fair play wszyscy dobrze się bawili.

Agnieszka Borys, Agnieszka Śmietana-Bogacz, Barbara Bielecka