Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Wicedyrektorzy

WICEDYREKTORZY  SZKOŁY

 Małgorzata Jakubowska

wicedyrektor ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

(tel. 91-452-33-24  wewn.18) 

 

Aneta Paszkiewicz

wicedyrektor ds. dydaktyczno – wychowawczych klas 4-8

(tel. 91-452-33-24 wewn. 51) 

 

Renata Sławecka – Taczała

wicedyrektor ds. oddziałów gimnazjalnych i oddziałów przedszkolnych

ul. Mikołajczyka 20

( tel 91-453-2331 )

 

 Anna Żwirska – Kocela

wicedyrektor ds. dydaktyczno – wychowawczych klas 4-8

(tel. 91-452-33-24   wewn. 35)

 

 DYŻURY WICEDYREKTORÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/19:

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
7.30 – 12.30 Anna   

Żwirska – Kocela

Anna  

Żwirska – Kocela

Aneta  

Paszkiewicz

Małgorzata  

Jakubowska

Małgorzata  

Jakubowska

12.00-17.00 Aneta  

Paszkiewicz

Małgorzata  

Jakubowska

Anna  

Żwirska – Kocela

Aneta  

Paszkiewicz

Dyżur ruchomy  

wg poniższego

harmonogramu

 

DYŻURY RUCHOME W I SEMESTRZE:

Wicedyrektor WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ
Anna Żwirska – Kocela
7, 28
19
16 21 18
Małgorzata Jakubowska 21 12 9, 30
14 11
Aneta Paszkiewicz 14
5, 26
23 7 4, 25