Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/19

swietl06r9INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 

  1. Wszystkich rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019 prosimy o wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły poniższego druku:

    KARTA zgłoszenia dziecka ŚWIETLICY

  2. Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2018/19 – 6:30 – 17:30.
  3. Wnioski do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego.
  4. Świetlica szkolna przeznaczona jest głównie dla uczniów rodziców obydwojga pracujących lub matek i ojców samotnie wychowujących.
  5. Zatrudnienie rodziców (prawnych opiekunów dziecka) musi być potwierdzone  pieczęcią z zakładu pracy.
  6. Wnioski należy składać  w sekretariacie szkoły.
  7. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w wyprawkę, dzięki której dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach, odpoczywać i bawić się po lekcjach. Szczegółowy spis potrzebnych przyborów i materiałów znajduje się u wychowawców świetlicy, do której uczęszcza dziecko.
  8. W przypadku zmiany adresu lub numerów kontaktowych prosimy o dokonanie stosownej korekty w złożonych dokumentach.