Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/18

 

swietl06r9INFORMACJE DLA RODZICÓW:

 

  1. Wszystkich rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018 prosimy o wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły poniższego druku:

    KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP51 w Szczecinie

  2. Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2017/18 – 6:30 – 17:30.
  3. Wnioski do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego.
  4. Świetlica szkolna przeznaczona jest głównie dla uczniów rodziców obydwojga pracujących lub matek i ojców samotnie wychowujących.
  5. Zatrudnienie rodziców (prawnych opiekunów dziecka) musi być potwierdzone  pieczęcią z zakładu pracy.
  6. Wnioski należy składać  w sekretariacie szkoły.
  7. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w wyprawkę: Wyprawka dla dzieci uczęszczających do świetlicy
  8. W przypadku zmiany adresu lub numerów kontaktowych prosimy o dokonanie stosownej korekty w złożonych dokumentach.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.