Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ABC świetlicy

ABC świetlicy

W roku szkolnym 2019/2020 świetlica pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00.
Dzieci mają do dyspozycji 6 pomieszczeń świetlicowych. Nasi podopieczni korzystają także z sali rekreacyjnej, stołu z „piłkarzykami”, placu zabaw, otwartej strefy aktywności.
.
W holu głównym szkoły znajduje się tablica informująca rodziców o miejscu przebywania grup świetlicowych.
.
Wychowawcy świetlic: Magdalena Bara, Renata Celebucka, Jolanta Harzyńska, Elżbieta Perkowska, Iwona Grajnert.
.
Podczas pracy w świetlicach prowadzone są następujące rodzaje zajęć:
• zajęcia z bezpieczeństwa i higieny,
• zajęcia dydaktyczne (pogadanki, opowiadania, gry i zabawy umysłowe, odrabianie zadań domowych, gry i zabawy dydaktyczne),
• zajęcia z elementami wychowania fizycznego,
• zajęcia przyrodnicze,
• gry i zabawy świetlicowe (tematyczne, twórcze, konstrukcyjne, towarzyskie, stolikowe, umysłowe, ruchowe – także na świeżym powietrzu),
• zajęcia plastyczne, praktyczno – techniczne,
• zajęcia z użyciem środków audiowizualnych,
• zajęcia umuzykalniające,
• zajęcia czytelnicze,
• artystyczne (recytacje, inscenizacje, konkursy).
Przeprowadzane są również imprezy, uroczystości okolicznościowe, akcje charytatywne.
.
W świetlicy szkolnej nauczyciele realizują zadania zgodnie z planem pracy świetlicy.
Zadania realizowane są w jednostkach tematycznych tygodniowych oraz dziennych. Praca prowadzona jest w następujących obszarach:
• kształtowanie podstawowych nawyków harmonijnego współżycia w społeczności uczniowskiej, prawidłowych relacji na podstawie zasad komunikacji interpersonalnej,
• kształtowanie wartości moralnych, postaw tolerancji i uczuć patriotycznych,
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych-przybliżenie wiedzy z zakresu ekologii,
• rozwijanie indywidualnych zainteresowań, wrażliwości i aktywności twórczej uczniów,
• troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
• podnoszenie wyników nauczania,
• Agresja – Stop!

Jolanta Harzyńska