Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ABC świetlicy

ABC świetlicy

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 świetlica pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00.

Dzieci mają do dyspozycji 6 pomieszczeń świetlicowych. Nasi podopieczni korzystają także z sali rekreacyjnej, stołu z „piłkarzykami”, placu zabaw, otwartej strefy aktywności.

W holu głównym szkoły znajduje się tablica informująca rodziców o miejscu przebywania grup świetlicowych.

Wychowawcy świetlic: Magdalena Bara, Iwona Grajnert, Monika Rychlicka, Renata Celebucka, Jolanta Harzyńska, Jolanta Tukaj,

 

Podczas pracy w świetlicach prowadzone są następujące rodzaje zajęć:

 • zajęcia z bezpieczeństwa i higieny,
  • zajęcia dydaktyczne (pogadanki, opowiadania, gry i zabawy umysłowe, odrabianie zadań domowych, gry i zabawy dydaktyczne),
  • zajęcia z elementami wychowania fizycznego,
  • zajęcia przyrodnicze,
  • gry i zabawy świetlicowe (tematyczne, twórcze, konstrukcyjne, towarzyskie, stolikowe, umysłowe, ruchowe – także na świeżym powietrzu),
  • zajęcia plastyczne, praktyczno – techniczne,
  • zajęcia z użyciem środków audiowizualnych,
  • zajęcia umuzykalniające,
  • zajęcia czytelnicze,
  • artystyczne (recytacje, inscenizacje, konkursy).
  Przeprowadzane są również imprezy, uroczystości okolicznościowe, akcje charytatywne.

W świetlicy szkolnej nauczyciele realizują zadania zgodnie z planem pracy świetlicy.
Zadania realizowane są w jednostkach tematycznych tygodniowych oraz dziennych. Praca prowadzona jest w następujących obszarach:
• kształtowanie podstawowych nawyków harmonijnego współżycia w społeczności uczniowskiej, prawidłowych relacji na podstawie zasad komunikacji interpersonalnej,
• kształtowanie wartości moralnych, postaw tolerancji i uczuć patriotycznych,
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych-przybliżenie wiedzy z zakresu ekologii,
• rozwijanie indywidualnych zainteresowań, wrażliwości i aktywności twórczej uczniów,
• troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
• podnoszenie wyników nauczania,
• Agresja – Stop!