Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ABC świetlicy

 

swietlica1r900

W roku szkolnym  2017/2018 świetlica pracuje w godzinach od 6:30 do 17:30.

Dzieci mają do dyspozycji 6 pomieszczeń świetlicowych. Nasi podopieczni korzystają także z sali rekreacyjnej, stołu z „piłkarzykami”, placu zabaw, auli.

.

W holu głównym szkoły znajduje się tablica informująca rodziców o miejscu przebywania grup świetlicowych.

.

Wychowawcy świetlic: Magdalena Bara, Renata Celebucka, Weronika Greiner, Jolanta Harzyńska, Małgorzata Jakubowska, Danuta Lipniewska, Małgorzata Majerska, Natalia Piersa, Beata Strzelecka.

.

Podczas pracy w świetlicach prowadzone są następujące rodzaje zajęć:

 • zajęcia z bezpieczeństwa i higieny,
 • zajęcia dydaktyczne (pogadanki, opowiadania, gry i zabawy umysłowe, odrabianie zadań domowych, gry i zabawy dydaktyczne),
 • zajęcia z elementami wychowania fizycznego,
 • zajęcia przyrodnicze,
 • gry i zabawy świetlicowe (tematyczne, twórcze, konstrukcyjne, towarzyskie, stolikowe, umysłowe, ruchowe – także na świeżym powietrzu),
 • zajęcia plastyczne, praktyczno – techniczne,
 • zajęcia z użyciem środków audiowizualnych,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia czytelnicze,
 • artystyczne (recytacje, inscenizacje, konkursy).

Przeprowadzane są również imprezy, uroczystości okolicznościowe, akcje charytatywne.

.

W świetlicy szkolnej nauczyciele realizują zadania zgodnie z planem pracy świetlicy.
Zadania realizowane są w jednostkach tematycznych tygodniowych oraz dziennych. Praca prowadzona jest w następujących obszarach:

 • kształtowanie podstawowych nawyków harmonijnego współżycia w społeczności uczniowskiej, prawidłowych relacji na podstawie zasad komunikacji interpersonalnej,
 • kształtowanie wartości moralnych, postaw tolerancji i uczuć patriotycznych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych-przybliżenie wiedzy z zakresu ekologii,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań, wrażliwości i aktywności twórczej uczniów,
 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
 • podnoszenie wyników nauczania,
 • Agresja – Stop!

.

Oprócz zadań podstawowych, realizowanych zgodnie z planem pracy świetlicy, nauczyciele prowadzą zajęcia metodą projektów.

pedg07r300

Projekty do realizacji w roku szkolnym 2017/2018:

 

 • Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych
 • Tradycje świąteczne
 • Bajkoterapia
 • Sowa – mądra głowa
 • Jedz zdrowo – żyj kolorowo
 • Czytanie rozwija wyobraźnię
 • W zdrowym ciele zdrowy duch
 • Mały przyrodnik

 

 

Jolanta Harzyńska