Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Dokumenty Rady Rodziców

 

300il002r3

Poniżej zamieszczamy dokumenty i informacje Rady Rodziców w formacie pdf:

 

REGULAMIN Rady Rodziców SP51

 ..

 

UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

.

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym interRisk. Ubezpieczenie jest dobrowolne, składka roczna wynosi 45 zł.

Termin wpłacania składek – do 15 października (wpłaty  dokonujemy  u wychowawców klas).

Szczegółowe informacje dotyczące oferty ubezpieczenia znajdują się w poniższych dokumentach:

.

polisa EDU.PDF dla sp

roszczenie -edu-plus

owu EDU Plus _01_27_03_2018

.

W celu uzyskania odszkodowania należy postępować według załączonej poniżej instrukcji:

Instrukcja zgłaszania szkód

.

interRISK
ul.Unii Lubelskiej 4c

85-050 Bydgoszcz
tel (52) 360 28 60 fax (52) 360 26 65

 

W razie pytań kontakt do ubezpieczyciela: 22 575 25 25
lub p. Michalina Szczęsna

michalina.szczesna@onet.pl

 

UWAGA:

Do końca września dzieci objęte są polisą zeszłoroczną,

dlatego przy ewentualnej likwidacji szkody należy podać numer polisy

z roku szkolnego 2017/18

W roku 2017/2018 obowiązywał  tylko jeden wariant ubezpieczenia a nr polisy to 92103683 za kwotę 38.

Niech zostaną tylko –wniosek, ogólne warunki i uszczerbki.

W celu uzyskania odszkodowania należy wypełnić załączony Wniosek o wypłatę świadczenia, wpisując odpowiedni do wariantu numer polisy a następnie przesłać go do ubezpieczyciela:

.

AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
ubezpieczenia@axa.pl
www.axa.pl

.

W razie pytań kontakt do ubezpieczyciela:
tel.: (22) 555 00 00 lub 801 200 200

.

 

.

 

 

 

 

.