Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Dokumenty Rady Rodziców

 

300il002r3

Poniżej zamieszczamy dokumenty i informacje Rady Rodziców w formacie pdf:

 

REGULAMIN Rady Rodziców SP51

 ..

 

UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

.

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o ponownym ubezpieczeniu dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym AXA. Ubezpieczenie jest dobrowolne, składka roczna wynosi 38 zł.

Termin wpłacania składek – do 20 października (wpłaty najlepiej dokonywać na konto Rady Rodziców, ewentualnie w kasie szkoły lub u wychowawców klas).

Szczegółowe informacje dotyczące oferty ubezpieczenia znajdują się w poniższych dokumentach:

.

Polisa_AXA_2017-2018

Oferta_AXA

Opis_AXA

OWU_AXA

Wniosek-o-wyplate-swiadczenia-nnw-bpl

.

W celu uzyskania odszkodowania należy wypełnić załączony Wniosek o wypłatę świadczenia, wpisując odpowiedni numer polisy (92103683), a następnie przesłać go do ubezpieczyciela:

.

AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
ubezpieczenia@axa.pl
www.axa.pl

.

W razie pytań kontakt do ubezpieczyciela:
tel.: (22) 555 00 00 lub 801 200 200

 

UWAGA:

Do końca września dzieci objęte są polisą zeszłoroczną,

dlatego przy ewentualnej likwidacji szkody należy podać numer polisy

z roku szkolnego 2016/17

– szczegóły poniżej:

 

UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZAISTNIAŁYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

.

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że dokonano wyboru nieobowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów na rok 2016/2017 – wybrano AXA Direct.
Składka roczna jednorazowa dla wszystkich uczniów szkoły wynosi:

  • Wariant 1 – 24,00 zł – polisa nr 92101540
  • Wariant 2 – 33,00 zł – polisa nr 92101541

W celu uzyskania odszkodowania należy wypełnić załączony Wniosek o wypłatę świadczenia, wpisując odpowiedni do wariantu numer polisy a następnie przesłać go do ubezpieczyciela:

.

AXA TUiR S.A.
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa
ubezpieczenia@axa.pl
www.axa.pl

.

W razie pytań kontakt do ubezpieczyciela:
tel.: (22) 555 00 00 lub 801 200 200

.

Szczegółowe informacje o warunkach i wariantach ubezpieczenia znajdują się w poniższych plikach:

.

Ubezpieczenie-NNW-szkolne-wariant-1

Ubezpieczenie-NNW-szkolne-wariant-2

Bezpieczny-pl-ogolne-warunki-ubezpieczenia

Bezpieczny-pl-tabela-uszczerbkow

Wniosek-o-wyplate-swiadczenia-nnw-bpl

 

 

PRZYPOMINAMY, ŻE DO KOŃCA WRZEŚNIA 2016 DZIECI OBJĘTE BYŁY POLISĄ UBEZPIECZENIOWĄ ZAWARTĄ W ROKU SZKOLNYM 2015/16:

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu dzieci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dzieci w PZU

W razie potrzeby skorzystania ze świadczenia z tytułu polisy NNW na rok szkolny 2015/16 prosimy powoływać się na serię i numer polisy w PZU: IZA12751131.

.